Language :                                                    

Udhëzime Profilin

Para se të filloni
 
Ju lutem sigurohuni që ju kanë lejuar vetes mjaft kohë dhe janë të vendosura në një zonë ku ju do të merrni një nivel minimal të shqetësimit, si ajo merr rreth 3 orë për të drejtuar nëpër gazetat.
 
 
 
Nuk do të jetë Udhëzime onscreen për çdo letër përpara se të filloni. Ju do të jenë të kompletuar tre gazeta të personalitetit katër gazeta Aftësia një letër projektive dhe një sfond të dhënave të formuar Disa prej këtyre letrave janë në kohën e duhur, dhe një herë filluan gazetat të kohën e duhur nuk mund të jenë ndaluar.
 
Është shumë e mundshme që ju nuk do të përfundojë letrat kohën e duhur në kohën që është në dispozicion. Nëse jeni duke u shkeput para se të keni plotësuar të gjitha pyetjet nuk u bëni merak si kjo pritet.
 
 
 
Ju mund të gjeni të dobishme që të ketë një laps dhe disa fletë e keq për të dorëzuar për ushtrimet kohën e duhur.
 
 
 
Ju nuk mund të kthehet në çdo letër që keni dalë çdo përpjekje për ta bërë këtë do të ju shkëputje nga vlerësimi.
 
 
 
Nëse, në çdo fazë, ju do të shkëputeni ju do të jetë në gjendje të hyni përsëri në dhe të vazhdojë vlerësimin nga letër e ardhshëm ju pastaj mund të na kontaktoni kështu që ne mund të zhbllokuar letër që ju të rënë nga.
 
 
 
Pasi të keni përfunduar procesin ne do të lidhen me ju për të rregulluar reagime të rezultateve.