Language :                                                    

Inštrukcie k profilu

Skôr ako začnete, prosím ubezpečte sa, že máte k dispozícii dostatok času a že sa nachádzate na mieste s minimálnym ruchom, pretože daný test potrvá približne 3 hodiny. Pred každým testom sa vám ukážu ako prvé inštrukcie. Dané testy sa skladajú z troch osobnostných testov, štyroch rozumových testov, jedného projektu a z formuláru bibliografických dát. Niektoré z testov sú časované a ak ich raz začnete, už NIE JE MOŽNÉ ich zastaviť. Je pravdepodobné, že nestihnete ukončiť časovo ohraničené testy na čas. Ak vám vyprší čas skôr ako ste skončili, neobávajte sa, pretože to predpokladáme. Pri časovaných testoch vám prídu vhod papier a pero. Nie je možné sa vrátiť späť k testom, ktoré opustíte. Ak sa o to pokúsite, preruší sa spojenie ohodnotenia. Ak sa vám počas testov preruší spojenie, môžete sa prihlásiť späť a pokračovať v nasledujúcom teste a potom nás môžte kontaktovať, aby sme vám odomkli test, z ktorého ste boli odpojený. Ak dokončíte celkový proces ohodnocovania, skontaktujeme sa s vami, aby sme vám dali vedieť vaše výsledky.