Language :                                                    

Profile Instructions

 

 

Jen pár věcí ... Než začnete.

 

Ujistěte se, že jste dostali dostatek času a nacházejí se v oblasti, kde se dostanete minimální úrovně rušení, protože trvá přibližně 3 hodiny procházení všemi moduly.

 

Před každým modulem se zobrazí pokyny na obrazovce. Budete dokončovat tři osobnostní mouly čtyři schopnosti modulů jeden projektivní papír a datový formulář pozadí Některé z těchto sekcí jsou načasovány a jednou začaly CAN NOT pozastavené.

 

Je velmi pravděpodobné, že časové úseky nebudete dokončit v době, kdy je k dispozici. Pokud jste skončili před dokončením všech otázek, nebojte se, protože se očekává.

 

Možná je pro vás užitečné mít k dispozici časové cvičení tužku a nějaký odpadový papír.

 

Nemůžete se vrátit k žádnému papíru, který jste opustili, pokud by se vám to pokusil, odpojit vás od hodnocení.

 

Pokud jste v kterémkoliv stadiu odpojeni, budete se moci přihlásit a pokračovat v hodnocení.